Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Çeray Otomotiv ve İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. (“Çeray Otomotiv”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Çeray Otomotiv olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Çeray Otomotiv ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.

Kişisel Veri

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır

Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve web sitemizi kullanan üçüncü kişilerin kişisel verileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, kullanılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla Saklıyoruz?

  • Çeray Otomotiv ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmemiz,
  • İnternet sitelerimizden daha iyi faydalanmanızı sağlayabilmek için çerezler vasıtasıyla davranış bilgilerinizin elde edilmesi,
  • Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi,
  • İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi,
  • Kanunun emredici hükümleri gereği emniyet birimleri gibi kamu kurumlarıyla gerekli bilgilerin paylaşılması vb. yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

için Çeray Otomotiv kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.