İtalyanca “conoscimento” olan konşimento nedir? Konşimento kısacası taşıma senedidir. Birçok farklı konşimento türü bulunur ve günümüzde sıklıkla ordino ile karıştırılır. Birebir konşimento örneğiyle birlikte bu belgeyi kim hazırlar yanıtladık!

Konşimento Nedir?

Konşimento deniz yolu taşımacılığında kullanılan bir kıymetli evraktır. Bu belge, taşıyıcının (gönderici veyahut nakliyeci) malları teslim alıp taşıdığını belgeleyen bir sözleşmedir. Bir nevi yükün alındığını ve taşındığını kanıtlayan makbuzdur. Bu makbuz, gönderici (ihracatçı), alıcı (ithalatçı) ve taşıyıcı (navlun taşıcısı) arasında yapılan sözleşmeyi temsil eder.

Gönderici, malı teslim eder ve taşıyıcıya teslim edilmesi için bir konşimento belgesi alır. Taşıyıcı malı alır ve belirtilen adrese teslim eder.  Alıcı ise, taşıcıdan malı teslim aldığında taşıcının taahhütlerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder. Kısacası konşimento deniz yolu taşımacılığı için tarafları mutabık etmek ve korumak adına önemli bir belgedir.

Konşimentoda taraflara bazı sorumluluklar yüklenmektedir. Gönderici, malların güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Alıcı, malların doğru adres ve doğru şartlarda teslim edilip edilmediğini doğrular. Taşıyıcı, yükün taşıma sürecindeki sorumluluklarını belirler ve yükün doğru şartlar altında güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.

Konşimentoda Ne Gibi Bilgiler Vardır?

 • Gemiye yüklenen yükün miktarı
 • Yükün niteliği ve taşınma şartları
 • Gemi adı
 • Geminin seyir rotası
 • Gönderici bilgileri
 • Alıcı bilgileri
 • Yükün teslim edileceği liman
 • Yükün sigorta detayları

Genellikle konşimentoda yukarıdaki listelerdeki bilgiler yer alır. Bu süreç baştan sona deniz taşımacılığında güvenli ve düzenli bir ticaretin sağlanması için önemli bir belgedir. Ayrıca taşıma sürecinin her aşamasında doğru bir şekilde doldurulması gerektiği gibi aynı şekilde sürecin de izlenmesi gerekir.

Konşimento Türleri Nelerdir?

 • Deniz Yolu Konşimentosu
 • Hava Yolu Konşimentosu
 • Kara Yolu Konşimentosu
 • Demir Yolu Konşimentosu
 • Özellikli Konşimentolar
 • Diğer Şimentolar

Altı adet konşimento türü bulunmaktadır. Peki bu konşimento nedir? Kendi içerisinde dahi farklı türlerde olan konşimentolar aşağıdaki gibidir:

Deniz Yolu Konşimentoları

 • Nama Yazılı Konşimento
 • Emre Yazılı Konşimento
 • Hamiline Yazılı Konşimento

Hava Yolu Konşimentoları

 • Hava Yolu Konşimentosu (İngilizcesi: Air Waybill)

Kara Yolu Konşimentoları

 • Kara Yolu – CMR Konşimentosu: (İngilizcesi: Road Waybill)

Diğer Konşimentolar

 • Nakliyeci Makbuz ve FIATA Tesellüm Belgeleri
 • Posta Belgeleri (İngilizcesi: Post Receipt)

Özellikli Konşimentolar

 • Kısa Konşimento [Short Form / Blank Back (B/L)]
 • Hat Konşimentosu (İngilizcesi: Liner Bill of Lading)
 • Konteyner Konşimentosu (İngilizcesi: Container B/L)
 • Çok Amaçlı Konşimento (İngilizcesi: Multimodal/Combined Transport Document)
 • Baştan Sona Konşimento (İngilizcesi: Through Bill of Loading)
 • Navluna Dayalı Konşimento (İngilizcesi: Charter Party B/L)
 • Ciro Edilemez Deniz Yolu Konşimentosu (İngilizcesi: Non Negotiable Sea Waybill)
 • Kaptan Makbuzu (İngilizcesi: Mate’s Receipt)
 • Manifesto (İngilizcesi: Manifest)

Konşimentoyu Kim Hazırlar?

Konşimento, genellikle navlun komisyoncusu veya taşımacılık şirketi tarafından hazırlanır. Taşıyıcı genellikle bir nakliye şirketi veya deniz yolu taşıyıcısıdır. Göndericiden veya ihracatçıdan alınan yükün taşınması için taşıma sözleşmesini düzenler ve bu sözleşmeye dayanarak konşimentoyu hazırlar.

Hazırlanan konşimento belgesinde, taşıyıcı firmanın sorumluluklarını, yükün alıcıya teslim edileceği yer ve zamanı, yükün türünü, miktarını ve diğer önemli taşıma detaylarını yer alır. Ayrıca göndericiye veya ihracatçıya ait bilgilerle alıcıya veya ithalatçıya ait bilgileri de içerir. Konşimento genellikle standart bir formatta hazırlanır ve taşıma işlemlerinde kullanılan belgeler arasında en önemlilerinden biridir. Taşıyıcı firmanın görevi, konşimentoyu doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlamak, taraflar arasında yapılan anlaşmaları yansıtmak ve taşıma işlemlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Konşimento Örneği

Konşimento Örneği

Arkas konşimento örneği

Ordino ve Konşimento Arasındaki Fark

Özellik Ordino Konşimento
Tanım Teslimat emri belgesi, taşınan yükün alıcıya teslim edilmesi için talimat içerir. Taşınan yük hakkında detaylı bilgi veren, taşıma sözleşmesini düzenleyen ve yükün teslimatını belirleyen belge.
Hazırlayan Taşıyan veya nakliye şirketi tarafından hazırlanır. Taşıyan veya nakliye şirketi tarafından hazırlanır.
İçerik Gönderici tarafından talep edilen yükün alıcıya teslim edilmesi için talimatlar içerir. Gönderici ve alıcı bilgilerini, yükün niteliğini, miktarını, taşıma şartlarını ve diğer detayları içerir.
Yük Teslimi Alıcıya yükün teslimatı için kullanılır. Yükün taşınması sırasında belirli bir taşıma aracının kullanılması için kullanılır.
Yük Açıklaması Genellikle yükün adını, miktarını ve teslimat yerini içerir. Yükün ayrıntılı açıklamasını ve taşıma koşullarını içerir.
Hukuki Durumlar Taşıma işlemi tamamlandıktan sonra teslimat için kullanılır. Taşıma işlemi sırasında ve sonrasında taşıma sözleşmesinin bir parçası olarak kullanılır.
Hukuksal Kapsam Daha sınırlı ve spesifik bir kullanıma sahiptir. Daha kapsamlı ve detaylı bir kullanıma sahiptir.

Ordino ve konşimento arasındaki fark tablodaki gibidir.